Skip to main content

கணியன் பூங்குன்றனார் புறநானூறு 192

புறநானூறு 192
இவரின் புறநானூற்றுப் பாடல் பழங்காலத் தமிழர்களின் பண்பாட்டை விளக்குகிறது.

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா

நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன

சாதலும் புதுவது அன்றே, வாழ்தல்

இனிதென மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின்

இன்னா தென்றலும் இலமே, மின்னொடு

வானம் தண்துளி தலைஇ யானாது

கல் பொருது மிரங்கு மல்லல் பேரியாற்று

நீர்வழிப் படூஉம் புணைபோல் ஆருயிர்

முறை வழிப் படூஉம் என்பது திறவோர்

காட்சியில் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியின்

பெரியோரை வியத்தலும் இலமே,

சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே.

(புறம்: 192)


முனிவு = வெறுப்பு, கோபம்; தண்துளி = குளிர்ந்த துளி; மல்லல் = மிகுதி, வலிமை, பொலிவு; புணை = தெப்பம், மிதவை, மூங்கில்.”

பொருள்
எல்லா ஊரும் எம் ஊர் எல்லா மக்களும் எம் உறவினரே நன்மையும் தீமையும் அடுத்தவரால் வருவதில்லை அது போல துன்பமும் அதற்கு மருந்தான ஆறுதலும் கூட மற்றவர் தருவதில்லை சாதல் மற்ற பிறத்தல் அது போல ; வாழ்தல் இன்பம் எல்லாம் மகிழ்ச்சி இல்லை எப்பொழுதுமே இரவுக்கு முன் வரும் இனிமையான தென்றலும் கூட மகிழ்ச்சி இல்லை வானத்தில் மின்னலுடன் வருகின்ற சிறுத்துளி மழைநீர் ஒன்றுசேர்ந்து பெரிய கல்லைக் கூட பேராற்று நீர்வழி ஓடி பள்ளத்தில் தள்ளுகிறது. அது போல இயற்கைவழி நடக்கும் உயிர்வாழ்வென்று என்பது போல சான்றோர் பார்வையில் தெளிந்த வண்ணம் ஆகும் ஆதலினால், பெருமையில் பெரியோரை வியந்து போற்றுவதும் தவறு அதைவிட சிறியோரை இகழ்ந்து தூற்றுவதும் மிகவும் தவறு.

Comments

Popular posts from this blog

சைவத் திருமுறைகள்

சைவத் திருமுறைகள்  என்பவை  பல்லவர்  காலத்திலும் அதன் பின்னரும் தோன்றிய  சைவ சமய  நூல்களின் தொகுப்பாகும். இவை திருமுறைகள் என்றும் அறியப்படுகின்றன. இவை மொத்தம் 12 திருமுறைகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 12 திருமுறைகளும் அவற்றை இயற்றியோரும் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. சைவ சமயம் திருமுறைத் தொகுப்பு தொகு 10 ஆம் நூற்றாண்டில்  இராஜராஜ சோழனின்  ஆட்சியின்போது,  சிதம்பரம்  கோயிலிலே கவனிப்பாரற்றுக் கிடந்த திருமுறைகள் பூச்சிகளால் அரிக்கப்பட்டு அழிந்தவை போக எஞ்சியவற்றை,  நம்பியாண்டார் நம்பி  என்பவர் திருமுறைகளாகத் தொகுத்தார். திருமுறைகள்  பழந்தமிழ் இசையையொட்டிய பண்களுடன் பாடப்பட்டு வருகின்றன.  சைவக் கோயில்களிலும் ,  சைவர்கள்  வீடுகளிலும், பாடசாலை முதலிய இடங்களில், சமய நிகழ்ச்சிகளின் போதும் திருமுறைகள் இன்றளவும் பாடப்பட்டு வருகின்றன. இவை  பன்னிரு திருமுறைகள்  என்று அழைக்கப்படுகிறது. பன்னிரு திருமுறைகளின் பட்டியல் தொகு இல. திருமுறை நூல் ஆசிரியர் 1 முதலாம் திருமுறை தேவாரம் திருஞானசம்பந்தர் 2 இரண்டாம் திருமுறை 3 மூன்றாம் திருமுறை 4 நான்காம் திருமுறை திருநாவுக்கரசர் 5 ஐந்தாம் திருமுறை 6 ஆறாம் திருமுறை 7 ஏழாம் த

கார்த்திகை விளக்கீடு

கார்த்திகை விளக்கீடு என்பது கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி நாளும் கார்த்திகை நட்சத்திரமும் சேர்ந்த திருக்கார்த்திகை நாளில் தமிழர் தமது இல்லங்களிலும் கோவில்களிலும் பிரகாசமான தீபங்களை ஏற்றி மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாடும் ஒரு தீபத் திருநாள் ஆகும். www.youcanlove.me www.youcanlove.me www.youcanlove.me

முருகன், குமரன் - (நாம மகிமை)

முருகன், குமரன் - (நாம மகிமை) முருகன், குமரன், குகன், என்று மொழிந்து  உருகும் செயல் தந்து, உணர்வு என்று அருள்வாய்  பொரு புங்கவரும், புவியும் பரவும்  குருபுங்கவ, எண் குண பஞ்சரனே. ......... பதவுரை .........  பொரு புங்கவரும் ... போர் புரிவதில் விருப்பமுள்ள தேவர்களும், புவியும் பரவும் ... பூவுலகத்தவரும் புகழ்ந்து துதிக்கின்ற, குரு புங்கவ ... குரு சிரேஷ்டனே, எண் குண பஞ்சரனே ... அருங் குணங்கள் எட்டிற்கும் உறைவிடமானவனே, முருகன், குமரன், குகன் என மொழிந்து ... முருகன், குமரன், குகன் என உனது திரு நாமங்களை மெய்யன்புடன் புகழ்ந்து கூறி, உருகும் செயல் தந்து ... உள்ளம் கசிந்து உருகும் தன்மையைத் தந்து, உணர்வு என்று அருள்வாய் ... மெய்யுணர்வை எப்போது அடியேனுக்கு தந்து அருள் புரிவாய்.   ......... பொழிப்புரை .........  சண்டையில் ஈடுபடும் வானோரும் மண் உலகத்தவரும் வணங்கித் துதிக்கின்ற ஆச்சார்ய சிரேஷ்டனே, எட்டு குணங்களையே தனது திரு உருவமாகக் கொண்டவனே, முருகன், குமரன், குகன் என்று நெஞ்சு கசிந்து மொழிந்து உருகி உணரும் அறிவை எப்போது கொடுத்தருளப்போகிறாய்? ......... விளக்கவுரை .........